รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาไทย

ขอให้นิสิตมีความสุขแล้วสนุกไปกับภาษาไทยและภาษาเขมร #THAIKU